Αφγανιστάν: Ουρές στο πολικό ψύχος για έκδοση διαβατηρίου