Αυτός είναι ο υπέρτατος αντίπαλος για τις αμυντικές βιομηχανίες