Αγελάδα ξυπνάει ανυποψίαστο άντρα που κοιμάται σε αιώρα