Ακυρώνεται η πράξη επιβολής εισφοράς σε ακίνητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής