Αναχώρησε από την Κύπρο με πτήση της Aegean ο Πάπας