Αναχώρησε με ένα μικρό Fiat για τη Λευκωσία ο Πάπας