Ανάσα για το λιανικό εμπόριο, καλύτερη χρονιά η φετινή