Ανασκόπηση 2021: Οι εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο νέος αμερικανικός ρόλος…