Ανασκόπηση 2021: Ο πολιτισμός, η μόδα και η αγορά τέχνης