Άνδρας με εγκεφαλική παράλυση δεν δέχεται ειδική μεταχείριση και διαπρέπει στη ραπ μουσική