Ανέβηκαν οι τόνοι για τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας