Ανεξάρτητη ομάδα εκπαιδευτικών προειδοποιεί με στάση εργασίας