Ανοίγει ο δρόμος για το αγροτικό πρόγραμμα του ταμείου ανάκαμψης