Ανησυχία για τις ανεξέλεγκτες φυτεύσεις ακτινιδίων λόγω της ανοδικής πορείας του