Αντάλλαξε δώρα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πάπας Φραγκίσκος