Ανθοπώλης υιοθετεί σκιουράκι και γίνονται αχώριστοι