Αντιδράσεις και προβληματισμός για τα νέα μέτρα της πανδημίας