Από την τσέπη τους πληρώνουν οι γονείς τα rapid test