Αρχή κατά διαφθοράς: Σπεύδουν να σώσουν ότι σώζεται