Χάλασε λάμπα στο Προεδρικό πριν από την άφιξη του Πάπα 1