Χαριλάου και Λύτρας για την κατάσταση στα νοσοκομεία