«Χωρίς την Ελλάδα, ο κόσμος δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα»