Δέκα συλλήψεις στα Πετρέλαια Καβάλας | Κατηγορίες για σκοπούμενη διαρροή υδρόθειου