Δεν υπάρχουν σκέψεις για νέα μέτρα τα Χριστούγεννα λέει ο Δρ. Καραγιάννης