Δεν θα υπογράψουμε ενδιάμεση συμφωνία στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα