Διαδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών