Διαμαρτυρία στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς για τα μέτρα