Διευκρινήσεις για τα νέα μέτρα απο τον Κωνσταντίνο Αθανασίου