Δικαστική απόφαση και ΜΑΤ έφεραν υποχώρηση από το σωματείο στα Πετρέλαια