Δημιουργούμε τρομερό στόλο από 15 ετοιμοπόλεμα πλοία λόγω ενεργειακών εξελίξεων