Δημήτρης Φιλιππίδης: Ο πρώτος «Τούρκος» δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Μαθεύτηκε μετά την εκλογή του