Δημήτρης Καρούσης: Τα συχνά εμβόλια ίσως φέρουν αυτοάνοσα και δεν ξέρουμε μακροχρόνιες αντιδράσεις