Δημήτρης Κουτσούμπας: Λέμε ένα μεγάλο “όχι” στον αντιλαϊκό Προϋπολογισμό