Δυσκολίες για τους ταξιδιωτικούς προορισμούς λόγω «Όμικρον»