Δρ. Καραγιάννης για τις αλυσίδες μετάδοσης σε σχολεία και εργασιακούς χώρους