Δρ. Καραγιάννης για τις σκέψεις για λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά της πανδημίας