Δρ. Πετρίκκος για το ενδεχόμενο λήψης νέων αποφάσεων λόγω αύξησης κρουσμάτων