ΕΕ – Covid-19: Προς τρίμηνη παράταση ισχύος των πιστοποιητικών εμβολιασμού