Εκρηκτικό το κλίμα στο περιφερειακό συμβούλιο για το τμήμα της πεσμένης γέφυρας