Έκρηξη σε μετασχηματιστή στο εργοστάσιο Πετρελαίων της Καβάλας κατά την διάρκεια της νύχτας