Εκτός λειτουργίας τα ευρωπαϊκά πυρηνικά εργοστάσια