Εμμένουν στις προκλήσεις και στην επιθετική ρητορική Ερντογάν και Τατάρ