Ένταξη των Σκοπίων στην πολυεθνική μονάδα HELBROC BG με επικεφαλής την Ελλάδα