Έντονα αλλά όχι ακραία τα φαινόμενα που έφερε η Carmel