«Επέστρεψε», αλλά χωρίς το απαραίτητο προσωπικό το Αστυνομικό Τμήμα