Επιδεινώθηκαν τα προβλήματα στην Ακτη Καλαμίτσας μετα την καικαιρία του Σαββάτου