Επιστολή προς το Υπουργο Επενδύσεων απο τους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο λειτουργίας