Επιστρατεύτηκαν και drone για την ασφάλεια του Πάπα