ΕΣΣΔ: Ιστορικό ενδιαφέρον για κειμήλια της εποχής στη Γεωργία…