Έστειλαν τα Εμιράτα σακούλες δολάρια στην Τουρκία;